Think & Grow Rich

divider

In 1937 werd het boek “Think & Grow Rich” van Napoleon Hill voor het eerst gepubliceerd. De auteur heeft meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar succesvolle mensen en getracht de geheimen achter het succes van deze mensen te achterhalen.

Na vele studies, interviews en andere onderzoeken heeft meneer Hill in totaal 13 principes kunnen determineren, die wanneer volledig begrepen en geïmplementeerd de sleutels tot succes zijn!

Hoewel dit boek al meer dan 80 jaar geleden gepubliceerd is, zijn de beschreven waarheden en wijsheden nog altijd van kracht.

Voor Danielle Cornelia heeft dit boek een centrale rol gespeeld in haar leven. Hoewel ze in de afgelopen 20 jaar veel kennis tot zich heeft genomen op het gebied van onder meer theologie, filosofie, kwantumfysica, universele wetten, succes en spiritualiteit is dit voor haar hét ultieme boek waar spiritualiteit en succes elkaar ontmoeten!

Lees op deze pagina een samenvatting van de 13 succes principes beschreven door Napoleon Hill en hoe jij in 3 stappen de Law of Thinking kunt leren beheersen en een ware Master Mind wordt!

En ben je benieuwd naar de verfilming van Think & Grow Rich? Klik hier voor meer informatie.

Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve – Napoleon Hill

Napoleon Hill leest boek: Think & Grow Rich

Napoleon Hill – Auteur Think & Grow Rich

Think & Grow Rich samenvatting

13 Principes voor Succes

#1. Desire – Verlangen

Het is van cruciaal belang om een diep verlangen naar jouw doel te hebben, want dit creëert op zijn beurt weer een interne motivatie waardoor je overgaat tot actie. Hierdoor blijft jouw verlangen niet beperkt tot wishful thinking. Dit intense verlangen trekt jou ook uit je comfortzone. Jouw gedachtenenergie van verlangen creëert een aantrekkingskracht en zal hetgeen waarnaar je verlangt in jouw leven brengen.

Heb jij al voor jezelf vastgesteld wat jouw doelen zijn? Onze Dromen & Doelen Training kan jou hierbij helpen.

#2. Faith – Geloof

Geloof (in niet-religieuze zin) is een mindset waardoor je in staat wordt gesteld je doelen, verlangens en plannen uit te voeren en ze te realiseren. Geloof is een ontastbaar iets, maar toch draagt ieder mens het in zich.

Het is het voelen, weten en diep vertrouwen hebben dat hetgeen je voor ogen hebt, gerealiseerd zal worden zonder dat het nog waarneembaar is in het huidige moment. Wanneer je dit principe beheerst, zal automatisch de manifestatie van jouw verlangen in gang gezet worden.

We hebben allemaal te maken met angsten en zorgen. Dat is normaal en onderdeel van het leven. Dit ontkennen of proberen te vermijden is een dwaze zet. Echter, het is de kunst om bewust geloof, hoop, vertrouwen en positiviteit te verkiezen bóven angst en zorgen. En als een ware master mind is dát mogelijk.

#3. Auto Suggestion – Autosuggestie

Vaak geloven we dat we maar normaal moeten doen en moeten conformeren aan wat ‘men’ vindt. Deze houding is het gevolg van diepgewortelde overtuigingen in onze samenleving. Uitspraken als “doe maar normaal dan doe je al gek genoeg” en “je kunt maar beter niet met je hoofd boven het maaiveld uitsteken” zijn voorbeelden van limiterende autosuggesties. Dit zijn overtuigingen die jou weghouden van jouw unieke ik, jouw volle potentie. Met behulp van het principe van autosuggestie keer je dit om en creëer jij zelf bekrachtigende overtuigingen.

Zonder dat je het weet pas je dagelijks autosuggestie toe. Zeg je deze of vergelijkbare zinnen ook vaak tegen jezelf: “dat kan ik niet” of “anderen kunnen het beter”. Zeg voortaan tegen jezelf: “Ik kan het nu nog niet” of “anderen die het nu wel kunnen waren ook ooit beginners, ik ben nu een beginner, maar ik heb het in me om dat ook te bereiken”.

#4. Specialized Knowledge – Specialistische Kennis

Wanneer het verwerven van kennis een garantie voor succes zou zijn, dan zouden alle hoogleraren de rijksten der aarde moeten zijn. Dit is niet het geval.

Daarnaast is tegenwoordig alle kennis die je maar nodig hebt met één klik van je verwijderd, maar toch is niet iedereen met een computer, tablet of smartphone succesvol.

Dit bewijst dat enkel het verwerven van kennis geen garantie is voor succes, maar het juíste gebruik van gespecialiseerde kennis is hetgeen wat jou succesvol kan maken.

Richt je niet zomaar op kennis verwerven, maar op die kennis die jou dichter bij jouw doelen brengt. Met onze Succes Strategy Academy zorgen wij ervoor dat jij adequaat en effectief jouw doelen bereikt.

#5. Imagination – Verbeeldingskracht

Creatieve verbeeldingskracht is een kracht die de groten der aarde hebben gebruikt. Het is deze kracht die je inzet om groter te denken en succesvol te worden. Het stelt je in staat om voorbij de huidige realiteit te kijken en de wereld van oneindige mogelijkheden in te gaan. Met de creatieve verbeeldingskracht zet je de eerste stap om je idee naar de realiteit te transformeren.

Op jonge leeftijd wordt ons deze ultieme kracht in de vorm van (dag)dromen afgeleerd. Wist je dat de meest geweldige uitvindingen op aarde zijn ontstaan door diegenen die durfden te dromen en hun dromen daadwerkelijk realiseerden? Wanneer heb jij voor het laatst tijd genomen om heerlijk te dromen? En durf jij je dromen waar te maken?

#6. Organized Planning – Gestructureerde Planning

Om succesvol te zijn heb je een concreet plan nodig. Je gaat namelijk ook niet een huis bouwen en willekeurig een baksteen neerleggen zonder een blauwdruk van het huis te hebben, toch?

Het plan bevat stappen, strategieën en systemen om je doel te bereiken dat je voor ogen hebt. Maak tijd vrij om een plan op te stellen en splits het op in werkbare doelen. Zorg dat je het uitschrijft, omdat het opschrijven de realisatiekans van jouw doel vergroot.

Genieën schreven altijd alles op. Of werden ze juist genieën omdat ze alles opschreven? Journalling is een discipline die elk succesvol persoon zich eigen heeft gemaakt. Het bewust opschrijven, reflecteren, evalueren en verbeteren onderscheidt de succesvolle mensen van de potentiële succesvolle mensen.

#7. Decision – Beslissing

Iedereen neemt dagelijks beslissingen in zijn leven zoals “wat ga ik eten” en “wat zal ik aantrekken vandaag”. Echter, het type beslissingen wat hier bedoeld wordt, is het type dat ferm en resoluut is. Dit type beslissing zoals “ik zeg mijn baan op en ga die wereldreis maken”, vraagt van je om er echt in te geloven, zodanig dat je de benodigde acties daadwerkelijk onderneemt. Elke keer wanneer jij je beslissing wijzigt, zal je minder snel datgene bereiken waarnaar je verlangt.

Het nemen van krachtige en goed doordachte beslissingen is cruciaal voor jouw succes. Hoe sneller je weloverwogen beslissingen neemt, hoe sneller je groeit. Durf jij snel weloverwogen beslissingen te nemen? Of twijfel je altijd?

#8. Persistence – Volharding

Wanneer mensen hun dromen en doelen realiseren, falen ze vaak bij de eerste poging en geven ze snel op. Als je grote succesverhalen bestudeert, zul je constateren dat het overgrote deel van de mensen meer gefaald heeft in hun leven, dan dat ze succesvol geslaagd zijn. Zij weten dat falen een onvermijdelijk onderdeel van succes is.

Om succesvol te worden zul je toegewijd moeten zijn en niet moeten opgeven. Hierin speelt het principe van verlangen een grote rol, gezien dat ervoor zorgt dat je niet opgeeft en alles doet wat ervoor nodig is. Met deze mindset zul je uiteindelijk slagen.

F.A.I.L. betekent slechts: First Attempt In Learning. In het leven win je of leer je. En, wanneer je jouw eigen kracht van verlangen adequaat identificeert zul je jouw ferme beslissing doorzetten, no matter what!

#9. Power of the Mastermind – De Kracht van de Mastermind

Dit principe bestaat uit een verbond van twee of meer mensen die dezelfde mindset en attitude hebben. Mensen zullen als T.E.A.M. (Together Everyone Achieves More) in goede harmonie en synergie voortvarend hun vooraf gestelde doelen bereiken.

Het is van groot belang dat je je omringt met de juiste mensen. Wanneer je bijvoorbeeld fit en gezond wilt worden, maar je blijft jezelf omringen met mensen die dag in dag uit bankhangen en fastfood eten dan zal dat na verloop van tijd onvermijdelijk een negatief effect op jou hebben. Zorg ervoor dat je jezelf omringt met mensen die het beste in jou naar boven halen en jou inspireren om meer te bereiken in je leven.

Met welke mensen omring jij je? Hebben zij hetzelfde doel voor ogen als jij? Helpen zij jou vooruit? Of houden zij jou juist tegen? Evalueer met regelmaat wie zich in jouw innercircle bevindt en pas, indien nodig jouw innercircle aan.

#10. The Mystery of Sex Transmutation – Het Mysterie van Sex Transmutatie

Dit principe werd vroeger als controversieel gezien. Met de huidige kennis afkomstig uit het Oosten is dit niet meer zo controversieel zoals toen het geval was. Het principe legt uit dat we allemaal sterke seksuele energie in ons hebben die we kunnen gebruiken. Wanneer je deze energie juist inzet, zul je in staat zijn om veel te bewerkstelligen.

Dit principe kan ervaren worden als één van de meest uitdagende principes om te begrijpen. Daarom is het belangrijk om de eerste 9 principes te beheersen alvorens je dit principe eigen maakt.

#11. The Subconscious Mind – Het Onderbewustzijn

Vaak willen we iets bereiken in ons leven. We affirmeren onze gewenste doelen, maar worden ze alsnog geen realiteit. Dit is het gevolg van jouw beperkende interne overtuigingen (B.I.O.’s) waardoor je niet de juiste vibraties uitzendt en niet datgene aantrekt wat je écht zou willen. Wanneer jij je B.I.O.’s identificeert en je onderbewustzijn beheerst, kun jij de gewenste overtuigingen creëren die jij in jouw leven graag weerspiegelt wilt zien.

In ons Mindologie College staat de mind en dit principe volledig centraal. Wanneer jij de werking van de mind écht doorgrondt en aan jouw B.I.O.’s werkt, dan zal jouw leven nooit meer hetzelfde zijn.

#12. The Brain – Het Brein

Onze hersenen en de mind zijn zeer ingenieuze aspecten van ons menselijk bestaan. Aangetoond is dat wanneer wij in een staat van creativiteit zitten en gebruik maken van creatieve visualisaties of verbeeldingen, ons onderbewustzijn een stuk ontvankelijker is voor bewuste informatie, zoals affirmaties. Zorg er dus voor dat je jouw creativiteitsvermogen goed inzet.

In onze Mindset Masterclass voor gevorderden leren wij jou onder meer hoe jij je creativiteitsvermogen (visualisatie en verbeeldingskracht) kunt ontwikkelen en trainen.

#13. The Sixth Sense – Het Zesde Zintuig

Dit kun je zien als jouw intuïtie of onderbuikgevoel. Dit wordt beter ontwikkeld wanneer jij meer mediteert of stilte opzoekt en wanneer je je meer afstemt op je onderbewustzijn. Het is jouw onderbewustzijn dat de connectie is met de oneindige wijsheid van het universum.

Zorg dat je je meer afstemt op het universum zodat je de antwoorden krijgt die juist zijn voor jou. Deze antwoorden kunnen binnenkomen als ingevingen, onderbuikgevoel of zogenaamde ‘toevalligheden’ die in jouw leven opduiken.

Bij de één is het zesde zintuig beter getraind dan de ander, maar we hebben het allemaal!

Door deze materie te bestuderen, te begrijpen én te implementeren, is de deur tot alle rijkdommen binnen handbereik – Danielle Cornelia

Disclaimer: het boek van Napoleon Hill is een geweldig boek en bevat ontzettend veel wijsheden. Bovenstaande beschrijving van de 13 principes is slechts een fractie van de inzichten en wijsheden die dit boek bevat. Om die reden raden wij iedereen aan dit boek zelf aan te schaffen (koop het boek hier) en minimaal 3 keer te lezen en deel te nemen aan het 3 stappen proces om een ware Master Mind te worden. Lees hieronder verder.

The Law of Thinking

Wil je ook met de succes principes van Think & Grow Rich aan de slag en in 3 stappen een ware Master Mind worden? Dan ben je hier op de juiste plek! – Danielle Cornelia

Voor Danielle Cornelia heeft het boek van Napoleon Hill weliswaar spiritualiteit en succes bij elkaar gebracht, waardoor veel puzzelstukjes op hun plek vielen, maar ook zij heeft ondervonden dat er meer puzzelstukjes voor nodig zijn om een échte Master Mind te worden en de Law of Thinking te beheersen.

Na jaren (zelf)onderzoek – en soms door alle beschikbare materialen door de bomen het bos niet meer zag – begreep ze uiteindelijk dat ware meesterschap niet een instant effect is, maar een mooie reis bestaande uit meerdere stappen. Om die reden heeft ze een logische opbouw gemaakt van al haar kennis, inzichten en ervaringen om anderen te helpen het spreekwoordelijke bos wel te zien.

STAP 1

Deze reis begint met de eerste stap: volledig begrip van de werking van de mind.

Hier besteedt ze tijdens haar Mindologie College één volledige dag aan. Deze vereiste basiskennis is de roadmap voor jouw reis.

Je leert onder meer:

✔ Hoe de mind eruitziet en uit welke delen de mind bestaat

✔ Hoe de mind werkt

✔ Wat beperkende interne overtuigingen (B.I.O.’s) zijn en hoe je ze effectief  identificeert én transformeert

Ben je benieuwd wat er tijdens het Mindologie College aan bod komt? Bekijk dan snel onderstaande video!

STAP 2

Wanneer je eenmaal je roadmap op zak hebt, ga je naar stap 2: de tweedaagse Mindset Masterclass.

Hierin gaat ze dieper in op de materie die behandeld is tijdens het Mindologie college en vertaald ze de 13 succes principes naar de praktijk. Je krijgt verdiepende kennis en praktische handvatten en tools om aan je reis te beginnen.

Je leert onder meer:

✔ Hoe je met de kracht van je mind en haar 10 stappenplan daadwerkelijk ware succes creëert

✔ Wat meditatie, mindfulness, energie, universele wetten en het universum te maken hebben met ware geluk & succes creëren

✔ Hoe je meesterschap krijgt over je eigen mind

STAP 3

Tijdens je reis zul je veel (onverwachte) uitdagingen tegenkomen: tegenslagen, afleidingen, verlies van motivatie, etc.

Maar wanneer jij de reis maakt met het juiste reisgezelschap en jezelf omgeeft met like-minded én daarbij ook nog eens de nodige tips, tricks en hacks meekrijgt, dan is succesvol worden onvermijdelijk.

En dát allemaal biedt ze jou aan in stap 3: Tracé Halcyon.

Een reis hoef je niet alleen te maken. Misschien kom je er in je eentje wel, maar samen kom je verder. – Danielle Cornelia

Become a Master Mind

Mindset Revolutions biedt jou de mogelijkheid om in 3 stappen een Master Mind te worden.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over het aanbod.

Stap 1.

Mindologie
College

1-Daagse College
voor de starter

Double Tree by Hilton Royal Parc Soestduinen Mindset Masterclass
Stap 2.

Mindset
Masterclass

2-Daagse College
voor de gevorderde

Mindset Masterclass groepsfoto
Stap 3.

Tracé
Halcyon

Membership
voor ware meesterschap

Foto online mastermind danielle cornelia

nieuwsbrief

divider

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en updates?

Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!